Uslovi korištenja

Ovim uslovima se utvrđuju postupak naručivanja, načini plaćanja, pravila isporuke kao i pravila za reklamacije, otkaz, povrat i zamjenu za artikle koji su ponuđeni na stranicama Alatmix.ba.

Prodavač je CNC-ALAT d.o.o., a kupac je posjetioc stranica Alatmix.ba koji izabere i naruči ponuđene artikle.

Kupac naručuje artikal ili artikle putem elektronskog obrasca narudžbe.

Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan artikal, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu.

Sve cijene izražene su u Konvertibilnim markama, s PDV-om.

POSTUPAK NARUČIVANJA

Kupac odabire artikal ili više artikala koje želi da naruči i dodaje ih u korpu. Kupac može pregledati sadržinu korpe, kao i brisati određene artikle iz korpe.

Da bi se naručili artikli potrebno je preći na stranicu Plaćanje. Na stranići Plaćanje, ako korisnik (kupac) nije prijavljen, potrebno je da unese sve podatke koji su označeni kao obavezni. Potrebno je zatim izabrati jedan od predviđenih načina plaćanja.

Da bi artikli mogli biti naručeni potrebno je i prihvatiti Uvjete i odredbe web sajta Alatmix.

Nakon što su artikli naručeni na stranici Plaćanje, kupac za svaki izabrani način plaćanja dobiva dalje upute i obavijesti kako bi se postupak naručivanja doveo do kraja.

Nakon što ste odabrali željene artikle i dodali ih u korpu, u daljem procesu naručivanja dobićete instrukcije o načinima na koji možete izvršiti uplatu.

NAČINI PLAĆANJA

Trenutno su rasploživa 3 načina plaćanja:

Plaćanje kreditnim/debitnim karticama

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih kartica: MasterCard, Maestro ili Visa.

Žiralno plaćanje

Žiralna uplata na naš bankovni račun.

Gotovinsko plaćanje prilikom preuzimanja naručenih artikala

Plaćanje kurirskoj službi prilikom preuzimanja naručenih artikala.

PRAVILA ISPORUKE

Kad prodavač zaprimi narudžbu dužan je da kupcu isporuči artikle koje ima na lageru ili u roku koji je postavljen za backorder narudžbe, tj. narudžbe za artikle koje prodavač treba da dobije od svjojih dobavljača. Ukoliko dođe do promjene termina za backorder narudžbe, prodavač je dužan da o tome obaviještava kupca i da postupa u skladu sa instrukcijama kupca o prihvatljivim terminima isporuke.

Naručeni artikli pakiraju se na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati artikal dostavljaču (uposleniku kompanije koja vrši dostavu). Prodavač se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati prilikom dostave.

Ako kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti prodavča kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.

Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio prodavač ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku.

Nakon što dostavljač (kompanija koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane prodavača, prodavač više nije odgovoran za daljnji tok isporuke i eventualna kašnjenja te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje manipulacije i isporuke robe.

PRAVILA ZA REKLAMACIJE, OTKAZ, POVRAT I ZAMJENU

Prodavač se obvezuje isporučiti artikal koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda navedenom na Alatmix.ba. Slika koja ilustrira artikal na Internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu artikla te kupac ne može reklamirati ovaj segment.

Prodavač nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača (firma koja obavlja poslove dostave proizvoda).

U slučaju reklamacija za naručene artikle kupac treba da obavijesti prodavača. Prodavač je dužan da utvrdi opravdanost reklamacije i da to prezentira kupcu. U slučaju da je reklamacija opravdana, prodavač je dužan da ponudi kupcu odgovarajuću opciju (zamjena, povrat novca).

Kupac može otkazati narudžbu, prije isporuke, samo uz saglasnost prodavača.. Nakon što kupac podnese zahtjev za otkaz narudžbe, prodavač je dužan da kontaktira kupca i da ga obavijesti o mogućnosti otkaza.

Nakon što je kupac zaprimio narudžbu i izrazio želju da povrati naručene artikle potrebno je da obavijesti prodavača o tome. Prodavač je dužan da kupca obavijesti o mogućnosti povrata.

U slučaju da kupac izrazi želju da zamijeni neke artikle koji su mu isporučeni potrebno je da obavijesti prodavača o tome. Prodavač je dužan da kupca obavijesti o mogućnosti zamjene.

OPĆENITO

CNC-ALAT d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila. Sve promjene primijenit će se na korište nje Alatmix.ba stranica. Kupac snosi dgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.

Usluge koje Vam pruža Alatmix.ba Internet prodavaonica ne uključuje troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama.
CNC-ALAT d.o.o. nije odgovorna za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.

Iako Vam CNC-ALAT d.o.o. nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, CNC-ALAT d.o.o. ne može garantirati da će usluge na Alatmix.ba odgovarati Vašim potrebama. CNC-ALAT d.o.o. također ne može garantirati da će usluga biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite na e-mail info@cnc-alat.ba kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.