Pravila isporuke

Kad prodavač zaprimi narudžbu dužan je da kupcu isporuči artikle koje ima na lageru ili u roku koji je postavljen za backorder narudžbe, tj. narudžbe za artikle koje prodavač treba da dobije od svjojih dobavljača. Ukoliko dođe do promjene termina za backorder narudžbe, prodavač je dužan da o tome obaviještava kupca i da postupa u skladu sa instrukcijama kupca o prihvatljivim terminima isporuke.

Naručeni artikli pakiraju se na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati artikal dostavljaču (uposleniku kompanije koja vrši dostavu). Prodavač se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati prilikom dostave.

Ako kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti prodavča kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.

Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio prodavač ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku.

Nakon što dostavljač (kompanija koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane prodavača, prodavač više nije odgovoran za daljnji tok isporuke i eventualna kašnjenja te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje manipulacije i isporuke robe.