Privatnost

Web sajt Alatmix radi na domeni alatmix.ba. Ovo je polica o privatnosti Alatmixa sa ciljem da uvaži Vašu privatnost obzirom na informacije koje mi možemo prikupljti na našem sajtu.

Posjetioci sajta

Kao i većina web sajtova, Alatmix prikuplja personalno-ne-identifikacione informacije koje web pretraživači i serveri tipično čine dostupnim, kao što su tip pretraživača, preferirani jezik, referentna stranica, i datum i vrijeme svakog zahtjeva posjetioca. Namjera Alatmixa u prikupljanju personalno-ne-identifikacionih informacija je bolje razumjevanje kako posjetioci koriste ovaj sajt. Sa vremena na vrijeme, Alatmix može iznijeti ukupne personalno-ne-identifikacione informacije, npr. objavljivanjem izvještaja o trendovima vezanim za korištenje ovog sajta.
Alatmix također prikuplja potencijalno personalno-identifikacione informacije kao što su internet protokol (IP) adrese za registrovane korisnike i za korisnike koji ostavljaju komentare na alatmix.ba. Alatmix jedino odaje IP adrese registrovanih korisnika i korisnika koji ostavljaju komentare na alatmix.ba pod istim uslovima kao što to radi za personalno-identifikacione informacije, kako je objašnjeno u nastavku, izuzev što su IP adrese i email adrese korisnika koji ostavljaju komentare vidljive i otkrivene administratorima stranice gdje je komentar postavljen.

Prikupljanje personalno-identifikacionih informacija

Neki posjetioci sajta Alatmix izabiru da stupe u interakciju sa Alatmixom u smislu koji zahtijeva da Alatmix prikuplja personalno-identifikacione informacije. Iznos i tip informacija koje Alatmix prikuplja zavisi od prirode interakcije. Npr, mi molimo posjetioce koji se registruju na alatmix.ba da dostave korisničko ime i email adresu. One koji se angažuju u transakcijama sa Alatmixom molimo da obezbijede dodatne informacije, uključujući neophodne personalne i finansijske informacije koje su neophodne za obavljanje transkcije. U svakom slučaju, Alatmix prikuplja tek toliko informacija koliko je neophodno ili prikladno da se ispuni svrha interakcije posjetioca sa Alatmixom. Alatmix ne otkriva personalno-identifikacione podatke izuzev kako je to objašnjeno u nastavku. Posjetioci uvijek mogu odbiti da dostave personalno-identifikacione informacije, uz ogradu da to može spriječiti njihovo angažovanje u određenim aktivnostima vezanim za ovaj sajt.

Prikupljena statistika

Alatmix može prikupljati statistiku o ponašanju posjetilaca ovog sajta. Alatmix može javno prikazati ove informacije ili ih predati drugima. Međutim, Alatmix ne odaje personalno-identifikacione podatke drugačije nego što je opisano u nastavku.

Zaštita određenih personalno-identifikacionih informacija

Alatmix otkriva potencijalno personalno-identifikacione i personalno-identifikacione informacije samo onima od svojih uposlenika, ugovarača i povezanih organizacija koji (i) trebaju da znaju te informcije da bi se one procesuirale u ime Alatmixa ili da se obezbijedi servis dostupan na sajtu Alatmix, i (ii) koji su se složili da ne otkrivaju te informacije drugima. Neki od ovih uposlenika, ugovarača i povezanih organizacija mogu biti locirani izvan Vaše države; korištenjem sajta Alatmix, saglasni ste sa transferom takvih informacija ka njima. Alatmix neće ikome izdavati ili prodavati potencijalno personalno-identifikacione i personalno-identifikacione informacije. Osim svojim uposlenicima, ugovaračima i povezanim organizacijama, kao što je prethodno opisano, Alatmix otkriva potencijalno personalno-identifikacione i personalno-identifikacione podatke samo u odgovoru na sudski poziv, sudski nalog ili drugi državni zahtjev, ili kada Alatmix vjeruje da je u dobroj namjeri otkrivanje trećim licima ili široj javnosti razumno potrebno radi zaštite prava Alatmixa. Ako ste registrovani korisnik sajta Alatmix i dostavili ste Vašu email adresu, Alatmix Vam može povremeno poslati email da vas obavijesti o novim svojstvima, tražiti Vaš komentar, ili samo Vas održavati informiranim o dešavanjima vezanim za Alatmix.
Ako nam pošaljete zahtjev (npr. preko email-a ili preko nekih od naših načina za povratne informacije), zadržavamo pravo da to objavimo sa ciljem da nam to pomogne u pojašnjenju ili odgovoru na Vaš zahtjev ili pomogne našu podršku drugim korisnicima. Alatmix poduzima sve mjere razumno potrebne za zaštitu od neovlaštenog pristupa, upotrebe, izmjena ili uništavanja potencijalno personalno-identifikacionih i personalno-identifikacionih informacija.

Kolačići

Kolačić je niz informacija koje web stranica pohranjuje na posjetiočevom kompjuteru, i koje posjetiočev pretraživač objezbjeđuje web stranici svaki put kada se posjetilac vraća. Alatmix upotrebljava kolačiće kao pomoć u identifikaciji i praćenju posjetioca, njihovog korištenja sajta Alatmix, i njihove preferencije kod pristupa. Posjetioci Alatmixa koji ne žele da imaju kolačiće postavljene na njihove kompjutere trebaju podesiti svoje pretraživače da odbijaju kolačiće prije korištenja sajta Alatmix, s tima da neka svojstva sajta Alatmix možda neće funkcionisati kako treba bez pomoći kolačića.

Reklame

Reklame na našem sajtu mogu biti dostavljene korisnicima preko partnera za oglašavanje, koji mogu postavljati kolačiće. Ovi kolačići omogućuju reklamnom serveru da prepozna Vaš kompjuter svaki put kada Vam pošalju online reklamu da kompilira informaciju o Vama ili drugima koji koriste Vaš kompjuter. Ova informacija omogućuje reklamnoj mreži da, između ostalog, isporuči ciljane reklame za koje vjeruju da će Vas najviše interesovati. Ova polica o privatnosti pokriva korištenje kolačića od strane Alatmixa i ne pokriva korištenje kolačića od strane oglašivača.

Izmjene police o privatnosti

Premda bi većina izmjena trebale biti minorne, Alatmix može s vremena na vrijeme mijenjati svoju policu o privatnosti, u svojoj diskreciji. Alatmix podstiče posjetioce da često provjeravaju ovu stranicu radi bilo kakvih izmjena u svojoj polici o privatnosti. Ako imate alatmix.ba profil, moguće je da dobijete upozorenje koje Vas informira o ovim izmjenama. Vaše kontinuirano korištenje ovog sajta nakon bilo kakve izmjene će predstavljati Vaše prihvaćanje takve izmjene.